Google Drive รองรับรูปแบบเอกสารเปิดสำหรับโปรแกรมสำนักงานเพิ่มอีก 3 รูปแบบ

Google Drive รองรับรูปแบบเอกสารเปิดสำหรับโปรแกรมสำนักงาน ODF (Open Document Format ) มีประเภทรูปแบบอะไรบ้าง .odt สำหรับเอกสารข้อความ .ods สำหรับตารางคำนวณ และ .odp สำหรับการนำเสนอ รายละเอียดการแปลงไฟล์เป็น Google Docs, Sheets หรือ Slides http://goo.gl/P8T2Oz


Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!