ปิดโฆษณา YouTube ด้วย Adblock for Youtube™ปิดโฆษณา YouTube ด้วย Adblock for YouTube สำหรับ Google Chrome -https://sites.google.com/a/xperiaevent.com/sesa41g2/extra/adblockforyoutube

adblock for YouTube

https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-for-youtube/cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!