Google Classroom mobile apps


Google ได้เปิดตัวแอพพลิเคชันมือถือ Google Classroom apps สำหรับ iOS และ Android ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการการศึกษาในชั้นเรียน แอพพลิเคชันนี้ทำให้ครูและนักเรียนจะสามารถที่ช่วยติดต่อได้กันในชั้นเรียนทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงการมอบหมายงาน ทั้งสามารถสร้างสำเนาของเอกสารแจกให้นักเรียนแต่ละคน ประหยัดกระดาษ และยังประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละรายที่ได้รับมอบหมายใน Google Drive ที่จะช่วยให้ทุกคนจัดการงานได้อย่างง่าย

ดาวน์โหลด iOS และ AndroidComments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!