การตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อมีการแก้ไขสเปรดชีต
เราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีการแก้ไขสเปรดชีตของเราได้ และทำให้เรารู้ว่ามีการแก้ไขอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกความถี่ที่ต้องการที่จะรับการแจ้งเตือนทั้งแบบสรุปรายวัน หรือแจ้งเตือนทันที

การตั้งค่าแจ้งเตือน
 1. เปิดสเปรดชีตที่คุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 2. ไปที่เมนู Tools และเลือกกฎการแจ้งเตือน
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้เลือกเวลาและวิธีการที่จะรับการแจ้งเตือน
  • แจ้งเมื่อ:
   • "ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว"
   • "มีผู้ใช้ส่งฟอร์ม"
  • แจ้งเตือนโดย:
   • “อีเมล์ - สรุปรายวัน”
   • “อีเมล์ - ทันที”
 4. คลิกบันทึกComments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!