โหลดเอกสารไว้แก้ไขใน Google Drive Apps สำหรับมือถือปกติแล้ว Google Drive Apps จะไม่ได้โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในตัวเครื่อง เราสามารถโหลดไฟล์เอกสารแล้วแก้ไขได้ ในกรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขั้นตอนมีดังนี้

  1. หาไฟล์เอกสารที่ต้องการเก็บไว้ที่เครื่องจากโปรแกรม Google Drive Apps
  2. คลิกปุ่มไอคอน i 
  3. ปรากฎเมนู ตรงส่วน Keep on device ให้เลือกเป็น On
  4. เสร็จแล้วจะโหลดไฟล์มาเก็บที่เครื่อง และแสดงไอคอนปักหมุด 


Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!