ขั้นตอนการสมัครเป็น Google Education Trainer


มีคนได้ถามถึงการสม้ครเป็น Google Education Trainer มีขั้นตอนอย่างไร ขอเขียนไว้เป็นประสบการณ์เผื่อมีใครสนใจ ส่วนการจะได้รับการอนุมัติการรับรอง Google Education Trainer ขั้นตอนค่อนข้างเข้มงวด แต่ก็มีแหล่งเรียนรู้ในส่วน Google Apps for Education และชุมชนต่างๆ ถ้าสนใจหาดูได้เพิ่มเติม Google Certifications สำหรับการรับรองจะมีสามประเภท มีแตกต่างกันดังนี้

 • Google Educator : ได้รับการสอบผ่าน 5 วิชา ประกอบด้วย Gmail, Drive, Calendar และ Sites บวกกับให้เลือกสอบอีกหนึ่งวิชา Chrome Browser, Chromebook, Tablets with Google Play for Education ค่าใช้จ่ายทำแบบทดสอบวิชาละ 15 เหรียญ มีคำถามให้ทำ 60 ข้อ ภายในเวลา 90 นาที (ต้องสอบผ่านเกิน 80%) Google มีวีดีโอสอนให้ฟรีแต่ละโมดูล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเนื่องจากหากสอบไม่ผ่าน จะต้องจ่ายเงินอีกครั้ง เมื่อสอบผ่านแล้วการรับรอง มีระยะเวลา 12 เดือน
 • Google Certified Teacher : ได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรม โปรแกรมหลักสูตร Google Teacher Academy ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีตามสถานที่ทั่วโลก รับจำนวนจำกัดและผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง หลังการเข้าร่วมฝึกอบรมแล้วได้รับใบประกาศ Google Certified Teacher และไม่มีหมดอายุ
 • Google Education Trainer : สมัครได้ทั้งเป็นบุคคลหรือองค์กร สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรอง Certified Trainer จะต้องต่ออายุเป็นประจำทุกปี ซึ่งขั้นตอนการสมัครจะอธิบายในรายละเอียดด้านล่างนี้

ขั้นตอนการสมัคร Google Education Trainer

การยื่นใบสมัคร จะเปิดรับเป็นรายไตรมาส รอบต่อไปจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งประมาณเดือนมีนาคม พยายามจะสรุปรวมรวบให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการดังนี้
 1. จะต้องได้รับเป็น Google Educator โดยการสอบผ่านทั้ง 5 วิชาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของ Google Apps for Education
 2. เคยจัดทำอบรมหรือให้ความรู้กับสถานศึกษาที่เป็นโดเมน Google Apps for Education โดยระบุจำนวนของครูและนักเรียน โรงเรียน ที่อยู่ ฯลฯ
 3. จัดทำประวัติว่าเคยเป็นวิทยากรอบรมที่ไหนบ้าง (ไม่ควรเกิน 2 หน้า) แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวิทยากรตามสถานศึกษาต่างๆ สามารถแยกเป็น วิทยากรอบรม, การประชุม, หรือบรรยาย และทำลิงค์ไปยังหน้ารายละเอียด อาทิรูปภาพประกอบ เป็นต้น 
 4. ในรายละเอียดเอกสารจะต้องมีอ้างอิงอย่างน้อย 3 สถานที่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 5. มีการให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เกี่ยวกับ Social Media อาทิ Twitter, Google+  (เขียนจาก Google Docs แล้วแชร์ทำลิงค์ส่ง)
 6. แสดงการสอนการใช้งานเครื่องมือ Google Apps ของคุณด้วยวีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที แล้วอัพโหลดขึ้น YouTube)
 7. เขียนแชร์ประสบการณ์ Case Study ที่เคยไปให้การอบรมหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Google Apps ในสถานศึกษา Google มีเทมเพลตให้โหลดและเขียนตามหัวข้อที่กำหนด (เขียนจาก Google Docs แล้วแชร์ทำลิงค์ส่ง)
 8. ในแบบฟอร์มมีให้ตอบคำถาม ทำไมมีความต้องการเป็น Google Education Trainer และมีความคาดหวังอย่างไรที่จะมีส่วนร่วม Google Education Trainer community
 9. ส่งรายงานการบรรยายฝึกอบรม Google Apps อย่างน้อยสามครั้งในแต่ละไตรมาส 

เงื่อนไขการรักษาสภาพ Certificate
 1. มีการบรรยายอบรมอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี และมีเขียนส่งรายงานจาก Google Form
 2. รักษาสภาพ Google Educator หมายความว่าจะต้องมีการสอบใหม่ให้ผ่าน 5 วิชาข้างต้น (เมื่อครบกำหนดหมดอายุ)
 3. มีการแชร์ Resource ให้กับกลุ่ม Google Educator community อาทิ สื่อประกอบการสอนที่เราสร้าง
ถ้าปัจจุบันทุกสิ่งอย่างอยู่กับ Google และต้องการแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้กับเพื่อการศึกษาให้คนอื่นๆ คุณอาจจะลองสมัครแล้วได้อนุมัติเป็น Google Education Trainer และได้สัมผัสกับทีม Google Educator ที่มีประสบการณ์ในกลุ่ม ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจาณาสมัคร

คำถามอื่นๆ FAQ Google Education Trainers

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!