Update : Google Classroom for mobile

หลังจากที่ผู้ใช้ Google Classroom มาได้พักหนึ่ง ตอนนี้ก็สามารถใช้งานเวอร์ชั่นสำหรับผ่านมือถือได้แล้ว ซึ่งทางทีม Google Apps for Education ก็พยายามสร้างให้ดูสวยงามและใช้งานง่ายสำหรับในห้องเรียน โดยมีฟีเจอร์และอัพเดทรายละเอียดดังนี้
 1. Teacher Assignments Page 
  • หน้ารวมใบงานของอาจารย์ ทำให้ติดตามงานของนักเรียนทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวบรวมอยู่ในหน้าเดียวกัน 
 2. Archive Classes 
  • เพิ่มหน้าเพจบริหารจัดการกับห้องเรียนเก่าของอาจารย์ โดยเมื่อถูกลบห้องเรียนแล้วจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในหน้านี้ 
 3. Snap a Photo 
  • Google Classroom mobile apps สามารถถ่ายรูปจากกล้อง แล้วเพิ่มเข้าไปทันทีในมอบหมายงาน 
 4. Share from Other Apps 
  • สามารถเพิ่มรูปภาพ, ไฟล์ PDF และเว็บเพจได้จากแอปอื่นได้โดยตรงเพื่อเข้าในใบงานที่มอบหมาย 
 5. Offline Caching 
  • สามารถแก้ไขใบงานที่มอบหมายได้ ในกรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 


ข้อมูลเพิ่มเติม:

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!