วิธีใช้ Google Sheets สร้าง Account ใหม่ลงใน Sub Organization ของ GAFE


โดยปกติแล้วการเพิ่มบัญชีรายชื่อเข้า Google Apps สามารถเพิ่มได้หลายวิธี อาทิ ทีละคน หรือจะอัพโหลดเป็นไฟล์ CSV ก็ได้ แต่การเพิ่ม CSV จะมีข้อเสียตรงที่บัญชีรายชื่อยังไม่ได้ถูกนำเข้าไปยัง Organization Unit ได้ จึงขอแนะนำการเพิ่มบัญชีรายชื่อด้วย Google Sheets และ Google Apps Script โดยดูจากตัวอย่างในสไลด์ข้างล่างนี้


ตัวอย่างสคริป
function acction() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var firstRow = 2;
  var lastRow = 6;
  for (i=firstRow;i<=lastRow; i++) {
    if (sheet.getRange(i,6).getValue() == ''){
      var email     = sheet.getRange(i, 1).getValue();
      var firstname = sheet.getRange(i, 2).getValue();
      var lastname  = sheet.getRange(i, 3).getValue();
      var ou        = sheet.getRange(i, 4).getValue();
      var password  = sheet.getRange(i, 5).getValue();
      var user = {
        primaryEmail: email,
        name:{
          givenName: firstname,
          familyName: lastname
        },
        password: password,
        orgUnitPath : ou
      };
      user = AdminDirectory.Users.insert(user);
      var timestamp = new Date();
      sheet.getRange(i, 6).setValue(timestamp);
    } //if
  } // for
}

ที่มา : PSU IT Blog

Comments

  1. error บรรทัด 43 เปิด admin sdk ไม่ได้

    ReplyDelete
    Replies
    1. ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเปิด API ด้วยนะครับ โดยเข้าไปที่ Google Admin Console > ความปลอดภัย > การอ้างอิง API > เปิดใช้งานการเข้าถึง API

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!