คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

โพสต์วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ครูและนักเรียน สามารถนำ Google Classroom นำไปใช้ให้ได้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อทั้งหมดได้ถูกรวบรวมจากมีให้บริการอยู่แล้ว โดย ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Classroom
1. Google Classroom คืออะไร?
“Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ครูสามารถติดตามการทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผลการเรียนในชั้นเรียน”


2. Google Classroom ทำงานอย่างไร?
ตรวจสอบไปทีละขั้นตอนนี้ตามคู่มือ ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานในชั้นเรียน


3. ความเข้าใจขั้นตอนการให้งาน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ที่คุณสามารถสร้างและลดการจัดเก็บงานด้วย Google Classroom

ครู (Teachers)
1. เริ่มต้นการใช้งาน (Getting started)
2. การสร้างและการจัดการห้องเรียน (Creating and managing classes)
3. การสร้างและการให้คะแนนงาน (Creating and grading assignments)
4. การสื่อสารกับนักเรียน (Communicating with your students)


นักเรียน (Students)
1. การจัดการห้องเรียน (Managing classes)
2. การจัดการกับใบงาน (Managing assignments)
3. การติดต่อเพื่อนร่วมชั้น (Connecting with your classmates)

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!