สูตรแปลภาษาใน Google Sheets

วิธีแปลภาษาในช่องเซลของ  Google Sheets

=GOOGLETRANSLATE(text, ["source_language", "target_language"])
text        ข้อความ หรือตำแหน่งของเซลsource_language  ภาษาต้นฉบับtarget_language    ภาษาเป้าหมาย

แปลเป็นภาษาไทย  =GOOGLETRANSLATE(A1, "en","th")


Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!