ตั้งค่าการเข้า Google Classroom ต่างโดเมน

กรณีที่ครูและนักเรียนอยู่ ไม่สามารถเชิญนักเรียนต่างโดเมนที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยกัน ผู้ดูแลระบบจะต้องตั้งค่าเพิ่มโดเมนอนุญาตพิเศษ (Whitelisted domain) เพื่อเปิดเข้าร่วมกิจกรรมใน Google Classroom ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึง Google Drive และ อนุญาติให้นักเรียนทำงานส่งครูได้

*ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนอนุญาตพิเศษ ใน Admin Console หลังจากนั้นต้องทำการตั้งค่าโดเมนทั้งสอง สำหรับ Google Classroom และ Google Drive จึงจะทำให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนและทำงานได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มโดเมนอนุญาตพิเศษ (Whitelist a domain)
 1. ลงชื่อเข้าใช้ หลังจากนั้นเข้าสู่การดูแลระบบ Google Admin console.
 2. คลิก แอปพลิเคชัน > Google Apps > การตั้งค่าสำหรับ Classroom
 3. คลิก โดเมนที่อนุญาตพิเศษ > กำหนดค่า (ถ้ามีการเพิ่มแล้วจะมีแก้ไข)
 4. ให้ระบุเพิ่มโดเมน โดเมนย่อย หรือชื่อแทน 
 5. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อนุญาตให้ผู้ที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณและในโดเมนอนุญาตพิเศษ
 1. เข้าสู่ระบบการดูแลระบบของ Google Admin Console
 2. คลิก แอปพลิเคชัน > Google Apps > การตั้งค่าสำหรับ Classroom
 3. คลิก โดเมนที่อนุญาตพิเศษ > กำหนดค่า
  • ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
  • ผู้ใช้ในโดเมนที่อนุญาตพิเศษสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในองค์กรของคุณ
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าสิทธิ์ของครูในโดเมนของคุณคุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบคนที่มาจากโดเมนอนุญาตพิเศษเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างและจัดการชั้นเรียน ดูรายละเอียดสิทธิ์ของครู


รายละเอียดเพิ่มเติม https://support.google.com/edu/classroom/answer/6173514

ไม่สามารถเพิ่มโดเมน gmail.com 

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!