ปลั๊กอินของ Google ไดรฟ์สำหรับ Microsoft Office

ปลั๊กอินนี้ช่วยให้แก้ไขไฟล์ Office ที่เก็บใน Google ไดรฟ์ได้สะดวก คลิกดาวน์โหลดได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/driveforoffice
ปลั๊กอินของ Google ไดรฟ์สำหรับ Microsoft Office

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!