ไฟล์แนบจาก Google Drive มีแจ้งเตือนยังไม่ได้แชร์ก่อนส่งเมล์

เมื่อต้องการแนบไฟล์ Google Drive ก่อนส่งอีเมล์ระบบมีการอัพเดทให้สามารถแจ้งเตือนก่อนว่าไฟล์ที่แนบยังไม่ได้ทำการแชร์ให้เป็นสาธารณะ มีตัวเลือกเตือนให้สามารถแชร์ก่อน ผู้ดูแลระบบ Google Apps สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ได้ ให้เข้าหน้า Admin Console แล้วเลือกไปที่ Admin console > Apps > Google Apps > Settings for Drive > Sharing settings). โดยยินยอมอนุญาตให้บุคคลนอกโดเมนสามารถเข้าถึงไฟล์ในองค์กรได้ มีตัวเลือกดังนี้

  • Option 1: Recipients only, their domain, or public (no Google account required)
  • Option 2: Recipients only or their domain
  • Option 3: Recipients only


Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!