เนื่องจากไดรฟ์มีพื้นที่มาก

Drive for Mac/PC — ปรับปรุงการซิงค์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเลือกซับโฟลเดอร์ได้แล้ว ทั้งใน Mac และ PC พร้อมทั้งยังแจ้งเตือนนี้ช่วยให้ทราบว่าถ้าคุณลบหรือย้ายไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันคนอื่น ๆ จะหายไป


ดูแลไฟล์และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/FKultJ 
Download Drive: https://g.co/getdrive

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!