Google Forms : การใส่ค่าเริ่มต้นกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าในช่องแบบสอบถาม

Google Form เราสามารถประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้ในการตอบแบบสอบถาม โดยมีการปรับแต่งนอกจากในฟอร์มพื้นฐานเล็กน้อย อาทิ ถ้าเราต้องการใส่ค่าเริ่มต้นลงในแบบสอบถามตั้งแต่แรก เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เสียเวลาคลิกตอบ แล้วข้ามรายการหรือหัวข้อนั้นไป

ซึ่งในวีดีโอนี้ ได้ยกตัวอย่างและอธิบายข้อแตกต่าง สมมติว่าทำฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ และถ้าต้องการเลือกวันอบรม Day 1 เป็นการใส่ค่าเริ่มต้น ตั้งแต่แรก เป็นต้น


ขั้นตอนการใส่ค่าเริ่มต้นกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าในช่องแบบสอบถามมีดังนี้
  1. สร้าง Google Form ตามปกติที่เคยทำ
  2. ให้เลือกไปที่เมนู เพิ่มเติม
  3. คลิกเลือกเมนู "รับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า" (Get pre-filled link)
  4. ใส่รายการค่าเริ่มต้นกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" (Submit)
  5. คัดลอก URL ที่ได้จากด้านบนหน้าจอแล้วทำการแชร์ลิงค์นี้ให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!