รีวิว Reminder และ Goal ใน Google Calendar

รีวิว Reminder และ Goal ใน Google Calendar สำหรับกิจกรรมที่ต้องการแจ้งเตือนและกิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำ พร้อมยังหาช่วงวันเวลาที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ 


Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!