Google Form สามารถแนบไฟล์ได้แล้วใน G Suite

Google Form สามารถอัพโหลดแนบไฟล์ได้แล้วใน G Suite นับว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนอยากได้มานาน วิธีการใช้งานเพียงแค่เปลี่ยนประเภทคำถามเป็น อัปโหลดไฟล์ และเลือกขนาดไฟล์สูงสุดได้ เมื่อมีบันทึกจากฟอร์มแล้วถ้ามีการแนบไฟล์มาด้วย จะสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ใน Google Drive พร้อมระบุชื่อผู้อัปโหลดไฟล์ให้แนบท้าย แต่ทั้งนี้ยังจำกัดการใช้งานเฉพาะในโดเมน G Suite ด้วยกันเท่านั้น

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!